Perforacions Girona S.L. està situada al Polígon Industrial Girona—c. Ginesta 31-33 de Riudellots de la Selva.
Les principals vies d’accés al polígon són la AP7 a la sortida 8 i la carretera Nacional II Km–707.

Telèfon: 972 477657 / 972 478561
Fax: 972 477658
E-mail administració: info@perforacionsgirona.com
E-mail oficina tècnica: oficinatecnica@perforacionsgirona.comFoto nave_40